TechRxiv

Andrii Kopp

Publications

 • AN APPROACH TO ANALYSIS OF ARCHIMATE APPLICATION ARCHITECTURE MODELS USING THE SOFTWARE COUPLING METRIC
 • DEVELOPMENT OF A MODEL AND A SOFTWARE SOLUTION TO SUPPORT THE ANALYTICAL DASHBOARDS DESIGN PROBLEM
 • An approach and tools for business process mapping diagrams analysis
 • USING DASHBOARDS FOR THE BUSINESS PROCESSES STATUS ANALYSIS
 • ПІДТРИМКА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПРИЛАДОВИХ ПАНЕЛЕЙ
 • ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ МІЖПРОЦЕСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У НОТАЦІЇ BPMN
 • Моделі та інформаційна технологія аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів складних систем
 • Towards the Generalized Criterion for Evaluation of Business Process Model Quality
 • A business intelligence dashboard design approach to improve data analytics and decision making
 • Towards the approach to database structure generation from business rules based on natural language expressions
 • Моделювання архітектури підприємства на основі вилучення даних про бізнес процеси
 • Підтримка прийняття рішень щодо планування витрат на обслуговування електричного обладнання
 • Інформаційна підтримка моніторингу стану електрообладнання на базі концепцій індустрії 4.0 та IOT
 • Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем
 • Intelligent Support of the Business Process Model Analysis and Improvement Method
 • An Approach to Development of Interactive Adaptive Software Tool to Support Data Analysis Activity
 • An Approach and Software Prototype for Translation of Natural Language Business Rules into Database Structure
 • A Method for Business Process Model Analysis and Improvement
 • Enterprise Architecture Modeling Support based on Data Extraction from Business Process Models
 • AN APPROACH TO BPMN BASED BUSINESS PROCESS MODELS ANALYSIS AND OPTIMIZATION
 • A knowledge-based representation of business process models
 • Аналіз Цінності Контингенту Студентів у Вищому Навчальному Закладі
 • Measurement and evaluation of supply chain business process models
 • TOWARDS AN ENTERPRISE KNOWLEDGE MANAGEMENT FROM A BPM VIEWPOINT
 • ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 • Development of adaptive parametric interface for analytical queries: electrical equipment management system case study
 • An overview of business intelligence core capabilities and software platforms
 • A role of business process model repository in enterprise continuum
 • Using Computer Vision and Fuzzy Logic to Assess Quality of Business Process Models
 • TOWARDS VIRAL INFECTIOUS DISEASES CASES MONITORING SUPPORTED BY BUSINESS INTELLIGENCE METHODS AND TOOLS
 • An Approach to Forming Dashboards for Business Process Indicators Analysis using Fuzzy and Semantic Technologies
 • AN INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE SUPPORT FOR SOLVING THE ANALYSIS PROBLEM OF THE CUSTOMERS’VALUE WITHIN THE ENTERPRISE CRM-STRATEGY IMPLEMENTATION
 • Застосування приладових панелей для аналізу стану контингенту студентів ЗВО
 • ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ВИКОНАВЦІВ ІТ-ПРОЕКТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДОЛОГІЇ DEVOPS
 • ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ОБЛАДНАННЯ ЗАСОБАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА TELEGRAM-БОТУ
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою" Ознайомлення з основними командами мови SQL, що забезпечують маніпулювання даними на прикладі СУБД Microsoft Access"
 • Аналіз та вдосконалення бізнес-процесів на основі циклу перетворення знань
 • Архітектура інформаційної технології підтримки моніторингу та аналізу стану електрообладнання
 • Towards the business process model as code approach
 • CAPTURING SOFTWARE REQUIREMENTS FOR BUSINESS PROCESS MODEL ANALYSIS AND IMPROVEMENT
 • Застосування функціонально-вартісного аналізу для підвищення ефективності бізнес-процесів на підприємстві
 • ЦИКЛ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗНАНЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОНЦЕПЦІЇ BPM
 • BUSINESS PROCESS MODEL OPTIMIZATION USING THE CONJUGATE GRADIENT METHOD
 • USING BLOCKCHAIN AND NON-FUNGIBLE TOKENS TO IMPLEMENT DECENTRALIZED REPOSITORY OF ENTERPRISE MODELS
 • INFORMATION TECHNOLOGY FOR POWER EQUIPMENT MONITORING
 • A web service to detect modeling mistakes in BPMN 2.0 business process models
 • APPLICATIONS ARCHITECTURE ANALYSIS BASED ON DESIGN PATTERNS AND IMAGE RECOGNITION
 • ADAPTIVE QUERY INTERFACE AS A DATA ANALYSIS TOOL
 • SCOR-МОДЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 • Towards the Method and Information Technology for Evaluation of Business Process Model Quality
 • Development of an approach to analysis and optimization of data flow diagrams
 • Development of tools to support data flow diagrams analysis process
 • Об одном подходе к решению задачи оптимизации структуры бизнес-процессов предприятия
 • Использование метода DSM для представления и анализа бизнес-структуры предприятия
 • Методологические и инструментальные подходы к моделированию архитектуры предприятия
 • Разработка подхода к анализу и оптимизации диаграмм потоков данных
 • Business processes analysis and enhancement using reference models
 • Аналіз та вдосконалення бізнес-процесів організації із застосуванням референтних моделей
 • Приладові панелі та їх застосування у бізнес-аналітиці
 • Оцінювання та аналіз навичок та компетенцій студентів ВНЗ
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи 1" Знайомство з середовищем імітаційного моделювання AnyLogic"
 • BРМ-системы и их использование для управления бизнес-структурой предприятия
 • ANALYSIS OF BPMN BASED BUSINESS PROCESS MODELS
 • АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В НОТАЦИЯХ EPC И BPMN
 • Континуум предприятия как составная часть знание-ориентированного подхода к управлению предприятием
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Економіка програмного забезпечення"
 • Розробка інструментальних засобів для підтримки процесу аналізу діаграм потоків даних
 • Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Проектування та експлуатація баз даних"
 • Process Approach Using for Implementation the DevOps Concept
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Теорія інтелекту"
 • An approach to forming dashboards for business processes state analysis
 • ESTIMATION AND ANALYSIS OF BUSINESS PROCESS MODELS SIMILARITY IN ENTERPRISE CONTINUUM REPOSITORY
 • STRUCTURAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF IDEF0 FUNCTIONAL BUSINESS PROCESS MODELS
 • Информационный контент архитектуры предприятия
 • Архитектура предприятия: взаимосвязи и взаимозависимости архитектурных доменов
 • Моделирование архитектуры предприятия: цели, задачи, инструментальные средства
 • Інформаційна підтримка процедури формування рекомендацій щодо удосконалення бізнес-процесів, пов’язаних з постачанням продукції
 • Про один підхід до формування рекомендацій щодо удосконалення бізнес-процесів, пов'язаних з постачанням продукції
 • Модель зрелости архитектуры предприятия
 • Выбор эталонных моделей бизнес-процессов, основанный на выделении связных компонент
 • An approach to measure similarity of business process models
 • Information support for the analysis of skills and abilities of university students
 • Подход к построению репозитория моделей бизнес-процессов
 • Computer Modelling and Circuit Design of a new 8D Chaotic System
 • Computer Modelling and Circuit Design of a new 8D Chaotic System
 • INTEGRATION OF BUSINESS PROCESS AND INVENTORY MANAGEMENT MODELS FOR SUPPLY CHAIN SIMULATION
 • THE QUANTITATIVE EVALUATION OF LEADING BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE PLATFORMS
 • THE APPROACH AND THE SOFTWARE TOOL TO CALCULATE SEMANTIC QUALITY MEASURES OF BUSINESS PROCESS MODELS
 • A SOFTWARE SOLUTION TO WORK WITH A DATABASE OF BUSINESS PROCESS MODELS AND ANALYZE THEIR STRUCTURAL MEASURES
 • An Approach to Business Process Model Structuredness Analysis: Errors Detection and Cost-Saving Estimation
 • An Information Technology for Detection and Fixing Effort Estimation of Business Process Model Structuredness Errors
 • TOWARDS THE APPROACH TO BUILDING SMART CONTRACTS BASED ON BUSINESS RULES USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 • A SOFTWARE SOLUTION FOR QUALITY ASSESSMENT OF BUSINESS PROCESS MODELS
 • AN APPROACH TO APPLICATIONS ARCHITECTURE MODELS ANALYSIS
 • A SOFTWARE TOOL FOR QUALITY MEASUREMENT OF BUSINESS PROCESS MODELS USING DISTANCES IN N-DIMENSIONAL SPACE
 • EXAMPLE OF USE OF VIRTUAL PROMOTION MAP
 • A New 6D Chaotic Generator: Computer Modelling and Circuit Design

Usage metrics

Co-workers & collaborators

Andrii Kopp's public data