March 10, 2021
Three-Filters-to-Normal: An Accurate and Ultrafast Surface Normal Estimator
Rui Fan , Hengli Wang , Bohuan Xue , et al.
August 21, 2020
ATG-PVD: Ticketing Parking Violations on A Drone
Hengli Wang , Yuxuan Liu , Huaiyang Huang , et al.